Formare psihopedagogică

 

Examenul de absolvire a modulului psihopedagogic (nivel I și nivel II) este programat luni, 20.09.2021, ora 10:00 în corpul K (Nicolae Bălcescu 56, et. I, sala KI12)

 

Calendarul examenului de absolvire a modulului psihopedagogic (septembrie 2021)

Declarație privind originalitatea portofoliului


Înscriere la programul de studii psihopedagogice, nivel I - postuniversitar

Înscriere la programul de studii psihopedagogice, nivel II - postuniversitar


Programarea examenului de absolvire, iulie 2021

Precizări:
1) Candidații sunt rugați să se prezinte la examen cu 30 de minute înainte de ora programată și să aibă asupra lor cartea de identitate și portofoliul de absolvire; 2) Portofoliul, în format tipărit, trebuie să conțină toate piesele prevăzute, în ordine. Declarația de originalitate va fi atașată la sfârșit; 3) Intrarea la examenul de absolvire se face în ordine alfabetică, luând în considerare numele de familie (numele de dinainte de căsătorie, acolo unde este cazul) - candidații sunt rugați să consulte listele postate pe site (cu o zi înainte de examen) și afișate pe ușile sălilor de examen (în ziua examenului).


zipStructura și conținutul portofoliului de absolvire (promoția 2018-2021)

zipCoperta și cuprinsul portofoliului de absolvire (promoția 2018-2021)

zipStructura și conținutul portofoliului de absolvire (postuniversitar, promoția 2020-2021)

zipCoperta și cuprinsul portofoliului de absolvire (postuniversitar, promoția 2020-2021)