Despre noi

banner dppd

D.P.P.D., structură academică din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, organizează și desfășoară programe de formare psihopedagogică pentru profesia didactică. Absolvenții nivelului I (inițial) au dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și gimnazial, iar absolvenții nivelului II (de aprofundare) sunt certificați pentru a ocupa posturi didactice în învățământul liceal, postliceal și universitar.

De asemenea, D.P.P.D. asigură programe de formare continuă și perfecționare a personalului didactic, organizează cursuri de pregătire și examene de obținere a gradelor didactice de către personalul didactic din învățământul preuniversitar, în 30 de domenii și specializări pentru care are acreditare.