Despre noi

banner dppd

DPPD organizează și desfășoară programe de formare psihopedagogică pentru profesia didactică, atât pentru studenții universității, cât și pentru absolvenții de învățământ superior. Absolvenții nivelului I (inițial) au dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar, și gimnazial, profesional și în ciclul inferior al liceului, iar absolvenții nivelului II (de aprofundare) sunt certificați pentru a ocupa posturi didactice la toate nivelurile sistemului național de învățământ preuniversitar.

De asemenea, DPPD asigură programe de formare continuă și perfecționare a personalului didactic, organizează cursuri de pregătire și examene de obținere a gradelor didactice de către personalul didactic din învățământul preuniversitar, în 30 de domenii și specializări pentru care are acreditare.