Grade didactice

 

 Toți candidații care au susținut colocviul de admitere la gradul didactic I (seria 2024-2026) au fost declarați admiși.

 

Specializări pentru care Universitatea Transilvania din Brașov asigură formarea continuă a cadrelor didactice, prin organizarea cursurilor de pregătire și a examenelor de obținere a gradelor didactice II și I:

1. Autovehicule rutiere
2. Educatoare
3. Educator pentru învățământul special
4. Educație fizică și sport
5. Electromecanică
6. Electromecanică tehnologică
7. Electrotehnică
8. Industrializarea lemnului
9. Informatică
10. Institutori
11. Interpretare muzicală-instrumente
12. Învățători
13. Limba engleză
14. Limba franceză

15. Limba germană
16. Limba și literatura română
17. Matematică
18. Mecanică
19. Mecanică agricolă
20. Mecanică fină
21. Metalurgie
22. Pedagogie muzicală
23. Psihologie
24. Psihopedagogie specială
25. Silvicultură și exploatări forestiere
26. Tehnologia construcțiilor de mașini
27. Utilaj tehnologic pentru industrie alimentară
28. Utilaje și tehnologii pentru sectoare calde
29. Utilaje și tehnologii pentru sudare

 
Programele de perfecționare pentru acordarea gradelor didactice II și I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educației Naționale, la adresa https://www.edu.ro/formare-continua