Grade didactice

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic și facultățile de profil ale Universității Transilvania din Brașov organizează, pentru candidații înscriși la centrul nostru de examinare în vederea obținerii gradului didactic II, cursuri și consultații de pregătire la metodica specialității și la pedagogie și elemente de psihologia educației, în perioada 14-17 iulie 2021. Înscrierea la pregătirea pentru examenul de obținere a gradului didactic II se va face utilizând formularul de înscriere.

Formular de înscriere

Specializări pentru care Universitatea Transilvania din Brașov asigură formarea continuă a cadrelor didactice, prin organizarea cursurilor de pregătire și a examenelor de obținere a gradelor didactice II și I:

1. Autovehicule rutiere
2. Chimie
3. Educatoare/Institutor/Profesor învățământ preșcolar
4. Educator învățământ special
5. Educație fizică și sport
6. Electromecanică
7. Electromecanică tehnologică
8. Electrotehnică
9. Fizică
10. Informatică
11. Ingineria lemnului
12. Interpretare muzicală – instrumente
13. Învățător/Institutor/Profesor învățământ preșcolar
14. Limba și literatura engleză
15. Limba și literatura franceză
16. Limba și literatura germană
17. Limba și literatura română
18. Matematică
19. Mecanică agricolă
20. Mecanică fină
21. Metalurgie
22. Pedagogie muzicală
23. Psihologie
24. Psihopedagogie specială
25. Silvicultură și exploatări forestiere
26. Tehnologia construcțiilor de mașini
27. Utilaje și tehnologii pentru sectoare calde
28. Utilaje și tehnologii pentru sudare
29. Utilaj tehnologic pentru industria alimentară

 
Programele de perfecționare pentru acordarea gradelor didactice II și I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educației Naționale, la adresa https://www.edu.ro/formare-continua