Despre CFC

banner cfc

Centrul de Formare Continuă (CFC) este un departament autonom, distinct, în structura Universității Transilvania din Braşov, înființat prin Hotarârea Biroului Senat Nr. 15 din 07.03.2013, specializat în servicii educative vizând formarea continuă a persoanelor adulte.

CFC este subordonat Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov. Coordonarea şi legătura permanentă a CFC cu Consiliul de Administrație este realizată prin Prorectoratul cu activitatea didactică.

CFC face parte din Asociația Tempus a Centrelor pentru Educație Continuă (AsTEC), creată prin asocierea centrelor pentru formare continuă dezvoltate în cadrul proiectelor TEMPUS, finanțate de European Training Foundation, preluând bunele practici de educație continuă şi de-a lungul întregii vieți promovate în Uniunea Europeană.

Misiunea CFC este de a coordona, în cooperare cu facultățile, toate activitățile de formare continuă la nivel de universitate.