Premiul anului - Mobilitatea Erasmus+

Programul „PREMIUL ANULUI. MOBILITATEA ERASMUS+” (PA-MERAS) al Universității Transilvania din Brașov continuă cu premierea celei mai performante mobilități Erasmus+ realizată de studenții universității pe parcursul anului universitar 2019-2020.

 

 

 

A. Calendarul de desfăşurare a programului PA-MERAS

 • 05.10-30.10.2020 înscrierea candidaților la competiție, prin depunerea/ trimiterea prin poștă a dosarelor de candidatură la Registratura universității;
 • 02.11-11.11.2020 analiza dosarelor de candidatură;
 • 12.11.2020 anunțarea rezultatelor selecției, pe site-ul universității;
 • 13.11.2020 depunerea contestațiilor, care pot viza doar vicii de procedură;
 • 16.11.2020 anunțarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, pe site-ul universității.

Ceremonia pentru acordarea premiului va fi organizată la o dată care va fi anunțată ulterior.


B. Obiectivele programului PA-MERAS

 • promovarea şi susținerea Programului de mobilități Erasmus+ în rândul studenților Universității Transilvania din Braşov;
 • creșterea calității rezultatelor profesionale ale studenților pe perioada mobilității de studiu/ practică;
 • formarea unui grup al studenților Erasmus+ care să contribuie la creşterea calității educației în universitate.


C. Condiții de eligibilitate

Candidații trebuie să îndeplinească, cumulat, următoarele condiții:

 • au finalizat o mobilitate Erasmus+ de studiu/ practică pe parcursul anului universitar 2019-2020 (dosar de mobilitate complet);
 • au îndeplinit obligațiile contractuale de mobilitate;
 • au depus dosarul de candidatura în termenul stabilit prin calendarul de desfășurare a programului PA-MERAS.


D. Dosarul de candidatură
Dosarul de candidatură va conține:

 • eseul de mobilitate (de maximum două pagini), cu evidențierea realizărilor deosebite obținute în timpul mobilității;
 • scrisoarea de recomandare de la un reprezentant al universității/ instituției gazdă (se acceptă copii scanate);
 • scrisoarea de recomandare de la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI (se acceptă copii scanate);
 • cel puțin o fotografie reprezentativă din timpul mobilității.

 

Dosarul de candidatură se va depune/ trimite prin poștă la Registratura universității, în plic închis, cu menționarea numelui candidatului şi a facultății la care acesta este înmatriculat.

Criteriul de selecție îl constituie calitatea documentelor din dosarul de candidatură.

Candidații ineligibili/ dosarele de candidatură incomplete sau depuse după data limită de înscriere nu vor intra in competiție.

Procedură evaluare candidaturi PA-MERAS 2019-2020

Proces verbal verificare eligibilitate PA-MERAS 2019-2020

Rezultate evaluare PAMERAS 2019-2020

 

Programul „PREMIUL ANULUI. MOBILITATEA ERASMUS+” (PA-MERAS) al Universității Transilvania din Brașov continuă cu premierea celei mai performante mobilități Erasmus+ realizată de studenții universității pe parcursul anului universitar 2018-2019.

A. Calendarul de desfăşurare a programului PA-MERAS

 • 01-25.10.2019 Înscrierea candidaților la competiție, prin depunerea dosarelor de candidatură la Registratura universității;
 • 28.10-08.11.2019 Analiza dosarelor de candidatură;
 • 15.11.2019 Anunțarea rezultatelor selecției;
 • 18.11.2019 Acordarea premiului în cadrul unei ceremonii de premiere organizată la Aula Universității, Sala UI7, ora 14.30.


B. Obiectivele programului PA-MERAS

 • Promovarea şi susținerea Programului de mobilități Erasmus+ în rândul studenților Universității Transilvania din Braşov.
 • Creșterea calității rezultatelor profesionale ale studenților pe perioada mobilității de studiu/ practică.
 • Formarea unui grup al studenților Erasmus+ care să contribuie la creşterea calității educației în universitate.


C. Condiții de eligibilitate

Candidații trebuie să îndeplinească, cumulat, următoarele condiții:

 • o au finalizat o mobilitate Erasmus+ de studiu/ practică pe parcursul anului universitar 2018-2019 (dosar de mobilitate complet);
 • au îndeplinit obligațiile contractuale de mobilitate;
 • au completat dosarul de candidatură pentru competiția PA-MERAS.


D. Dosarul de candidatură pentru premiul PA-MERAS va conține:

 • eseul de mobilitate (de maximum două pagini), cu evidențierea realizărilor deosebite obținute în timpul mobilității;
 • scrisoarea de recomandare de la un reprezentant al universității/ instituției gazdă;
 • scrisoarea de recomandare de la coordonatorul de facultate/ departament, UniTBv;
 • fotografie reprezentativă din timpul mobilității.

 

Dosarul de candidatură se va depune la Registratura universității, în plic închis, cu menționarea numelui candidatului şi a facultății la care acesta este înmatriculat.
Criteriul de selecție îl constituie calitatea documentelor din dosarul de candidatură.

Candidații ineligibili/ dosarele de candidatură incomplete sau depuse după data de limită de înscriere nu vor intra in competiție.

Procedură evaluare candidaturi PA-MERAS 2018-2019

Proces verbal verificare eligibilitate PA-MERAS 2018-2019

Rezultate_evaluare_PAMERAS_2018-19.pdf

 

Programul „PREMIUL ANULUI. MOBILITATEA ERASMUS+” (PA-MERAS) al Universității Transilvania din Brașov continuă cu premierea celei mai performante mobilități Erasmus+ realizată de studenții universității pe parcursul anului universitar 2017-2018.

A. Obiectivele programului PA-MERAS

 • - Promovarea şi susținerea Programului de mobilități Erasmus+ în rândul studenților Universității Transilvania din Braşov.
 • - Creșterea calității rezultatelor profesionale ale studenților pe perioada mobilității de studiu/ practică.
 • - Formarea unui grup al studenților Erasmus+ care să contribuie la creşterea calității educației în universitate.

B. Condiții de eligibilitate
Candidații trebuie să îndeplinească, cumulat, condițiile:

 • - au finalizat o mobilitate Erasmus+ de studiu/ practică pe parcursul anului universitar 2017-2018 (dosar de mobilitate complet);
 • - au îndeplinit obligațiile contractuale de mobilitate;
 • - au completat dosarul de candidatură pentru competiția PA-MERAS.

C. Dosarul de candidatură
Dosarul de candidatură va conține:

 • - eseul de mobilitate (de maximum două pagini), cu evidențierea realizărilor deosebite obținute în timpul mobilității;
 • - scrisoarea de recomandare de la un reprezentant al universității/ instituției gazdă;
  - scrisoarea de recomandare de la coordonatorul de facultate/ departament;
 • - fotografie reprezentativă din timpul mobilității.

Dosarul de candidatură se va depune la Registratura universității, în plic închis, cu menționarea numelui candidatului şi a facultății.
Criteriul de selecție îl constituie calitatea documentelor din dosarul de candidatură.

D. Calendarul de desfăşurare a programului PA-MERAS

 • 01.10-19.10.2018 Înscrierea candidaților la competiție, prin depunerea dosarelor de candidatură la Registratura universității;
 • 22.10-02.11.2018 Analiza dosarelor de candidatură;
 • 05.11.2018 Anunțarea rezultatelor selecției;
 • 06.11.2018 Acordarea premiului în cadrul unei ceremonii de premiere organizată cu prilejul „International Students Cultural Night Out”.

Candidații ineligibili/ dosarele de candidatură incomplete sau depuse după data de limită de înscriere nu vor intra in competiție.

Procedura de selectie PA-MERAS 2017-2018.

Eligibilitatea dosarelor de candidatură PA-MERAS an universitar 2017-2018.

Rezultate evaluare