Despre noi

Carta Erasmus pentru Învățământul Superior 2021-2027

În perioada 2020-2024, una din cele trei priorități manageriale o reprezintă promovarea intensă a activităților de internaționalizare, ca mijloc de creştere şi diversificare a performanțelor comunității universitare.

În acest context, obiectivul general al strategiei de internaționalizare a Universității Transilvania din Brașov s-a formulat în concordanță cu obiectivul nr. 3 al planului strategic de dezvoltare a instituției în perioada următoare și anume creșterea nivelului de internaționalizare a universității.

Strategia de internaționalizare  Principiile Cartei Erasmus

Politica Erasmus - 2014-2020  Politica Erasmus - 2021-2027