Despre noi

Intensificarea procesului de internaționalizare a Universității Transilvania din Brașov reprezintă una dintre prioritățile planului strategic pentru perioada 2016-2020. Realizarea acestui obiectiv, integrat în strategia generală de dezvoltare, va contribui la adaptarea universității la contextul internațional actual al învățământului superior și al unui mediu în continuă schimbare. Măsurile specifice prevăzute în planul strategic general pentru realizarea obiectivului menționat mai sus se constituie în obiective specifice în cadrul strategiei de internaționalizare formulate în prezentul document. Asta e prima parte din strategia de internaționalizare.

Strategia de internaționalizare                   Politica Erasmus+