Programe postuniversitare

La programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă pot participa absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează cu un examen de certificare a competentelor profesionale asimilate de cursanti pe parcursul programului .   Programele  postuniversitare de perfectionare  şi cele postuniversitare de educatie permanentă a adultilor se finalizează cu examen de absolvire. Absolventilor li se eliberează certificat de absolvire

Durata: 210 ore
Facultatea: Știința și ingineria materialelor
Coordonator: Prof. dr. ing. Dorin Cătană
Contact: e-mail: catana.dorin@unitbv.ro, tel: 0744 565 946

Durata: 112 ore
Facultatea: Știința și ingineria materialelor
Coordonator: Prof. dr. ing. Dorin Cătană
Contact: e-mail: catana.dorin@unitbv.ro, tel: 0744 565 946