Programe de conversie profesională

Centrul de Formare Continuă organizează și programe de conversie profesională, la care se pot înscrie cadrele didactice încadrate în învățământul preuniversitar cu diplomă de licență sau echivalentă, care pot dobândi noi competențe pentru noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale. Programele de conversie profesională se finalizează cu un examen de absolvire care se susține numai la instituția de învățământ superior care a asigurat școlarizarea. Absolvenților li se eliberează diploma de conversie profesională, însoțită de suplimentul la diplomă (Legea Nr. 1/2011, OMECTS Nr. 6194 din 13.11.2012).

Informatică - Tehnologii Asistate de Calculator
Durata: 2 ani
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Coordonator: Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA
Contact: e-mail: gh.oancea@unitbv.ro, tel: 0268 412921 int. 200

Tehnologie și control în alimentație publică și turism
Durata: 2 ani
Facultatea de Alimentație și turism
Coordonator: Prof. dr. ing. Vasile PĂDUREANU
Contact: e-mail: d-at@unitbv.ro, tel: 0268 474181