Programe acreditate de CNFP

• TRANS-UNIVERSITARIA - Program de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar - 190 ore; 64 credite;
• COMPAS - MANAGEMENT - Program de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar - 50 ore; 13 credite;
• TRANSVERSAL - Interactive training - Program de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar - 50 ore; 13 credite;
• Academica III - Noi competențe pentru cariera didactică - Program de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar - 280 ore; 90 credite.