Structuri

Structuri pentru asigurarea calității din Universitatea Transilvania din Brașov

 

• Responsabilitatea privind calitatea este atribuită structurilor de conducere ale universității:

 • Rectorul universității este direct responsabil de realizarea calității în universitate;
 • Prorectorii, Decanii, Șefii departamentelor administrative sunt responsabili de realizarea calității în domeniul pe care îl gestionează.

În sarcina acestora intră planificarea (elaborarea de proceduri, regulamente specifice), monitorizarea și îmbunătățirea continuă a calității proceselor din portofoliul lor.

Coordonarea și realizarea activităților de asigurare și evaluare a calității se face prin structuri specializate în evaluarea și asigurarea calității, constituite conform legii calității în educație:

• Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității pe Universitate: comisie a Senatului coordonată de un prorector, căreia i se deleagă responsabilitatea pentru crearea și funcționarea eficientă a sistemului de asigurare a calității din universitate. Comisia a fost constituită în temeiul reglementărilor actuale, fiind numită prin Hotărârea de Senat nr. 3/6.04.2020.

• Componența CEAC-U:

 • Prof. dr. ing. Simona LACHE - Coordonator Comisia de Evaluare și asigurare a calității pe universitate, Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității;
 • Conf. dr. ing. Luminița Roxana CLOȚEA - Membru reprezentant cadre didactice;
 • Conf. dr. Daniela Veronica NECȘOI - Membru reprezentant cadre didactice;
 • Prof. dr. ing. Ionel STAREȚU - Membru reprezentant sindicat;
 • Andrei Iulian HOTINCEANU - Membru - Student Facultatea de Medicină - reprezentant studenți.

 

• Comisii de Evaluare și Asigurare a Calității pe Departamente (CEAC-D): comisie coordonată de un membru al Consiliului departamentului, căreia i se deleagă responsabilitatea pentru asigurarea și evaluarea calității la nivel de departament. 

Anul universitar 2019 - 2020

 

• Biroul de asigurare a calității (DAC): compartiment de specialitate cu rol de coordonare și execuție, care sprijină CEAC în realizarea misiunii sale. Structura departamentului cuprinde personal angajat și auditorii interni de calitate.

• Componența Birou DAC:

 • Prof. dr. ing. Maria Luminița SCUTARU - Coordonatorul Biroului de asigurare a calității
 • Ing. Alina NEAGOE
 • Ing. Mihaela Gabriela LANCEA
 • Ing. inf. Olga OCICĂ

Modul de constituire și atribuțiile acestor organisme sunt precizate în Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calității și Regulamentul Biroului de Asigurare a Calității.