STIRI Birou DAC


• Au fost aprobate calendarul de evaluare internă a domeniilor de studii universitare de masterat și a programelor de studii asociate, în vederea evaluării externe de către ARACIS (HCA nr. 58/15.05.2019 - Anexa 7) și lista domeniilor de studii universitare de masterat propuse pentru evaluare externă în anul universitar 2019-2020 (HCA nr. 58/15.05.2019 - Anexa 6 și HS nr. 33/19.06.2019 - Anexa 8).
Planificarea activităților de evaluare internă a domeniilor de studii universitare de masterat și a programelor de studii asociate, în vederea evaluării externe în anul universitar 2019-2020
Lista domeniilor de masterat propuse pentru evaluare externă în anul universitar 2019-2020
Instrucțiuni pentru evaluarea internă a domeniilor de studii universitare de masterat, anul universitar 2019-2020


• A fost aprobat calendarul de evaluare internă în vederea evaluării externe a programelor de studii de licență de către ARACIS - HCA nr. 67/13.11.2019 - Anexa 6.
Planificarea activităților de evaluare internă în vederea evaluării externe a programelor de studii de licență în anul universitar 2019-2020

Instrucțiuni pentru evaluarea internă a programelor de studii de licență, anul universitar 2019-2020

• Decanii, directorii de departamente și coordonatorii programelor de studii de licență din cadrul facultăților cu profil ingineresc sunt invitați la o întâlnire pe tema certificării EUR-ACE în data de 3 iulie 2019, la ora 13.00, la Aula Universității - sala UI7. Această activitate se organizează cu scopul implementării corespunzătoare a punctului 4 din hotărârea BCA - 24.04.2019 ( Anexa 8 la HCA nr. 58/15.05.2019).

• Începând cu luna mai 2019, programele de studii de licență din domeniul științelor inginerești supuse evaluării externe periodice în vederea menținerii acreditării vor pregăti raportul de autoevaluare inclusiv pentru obținerea certificării EUR-ACE (HCA nr. 58/15.05.2019, anexa 8 - BCA 24.04.2019, pct. 4).

• A fost aprobată Lista programelor de studii universitare de licență, propuse pentru evaluare externă în anul universitar 2019-2020 (HCA nr. 60/12.06.2019 - Anexa 2 și HS nr. 33/19.06.2019 - Anexa 7).


• Procedură nouă - Arhivarea documentelor - HCA 71/23.01.2020. Documentele sunt disponibile pe Intranet.

• S-au revizuit următoarele documente din cadrul Sistemului de Management al calității in HCA 72/6.02.2020: Procedura "Derularea mobilităților de studii/practică ale studenților internaționali de la universități din țările programului Erasmus+ la Universitatea Transilvania din Braşov" si procedura "Derularea mobilităților de studii/ practică ale studenților internaționali de la universități din țări partenere ale programului Erasmus+ la Universitatea Transilvania din Braşov" . Documentele sunt disponibile pe Intranet.

• S-a revizuit procedura "Supravegherea stării de sănătate a angajaților universității" - HCA 73/25.02.2020. Documentele sunt disponibile pe Intranet.

• Instrucţiuni noi - Înregistrarea datelor in Registrul Matricol Unic (RMUR) şi Comunicarea BCI cu structuri din universitate - HCA 3/15.04.2020. Documentele sunt disponibile pe Intranet.

• Proceduri noi - Desfăşurarea online a activităţilor de evaluare a studenţilor şi Desfăşurarea online a activităţilor de evaluare a studenţilor doctoranzi - Birou Senat UniTBv/13.05.2020. Documentele sunt disponibile pe Intranet.

• Procedură nouă - Finalizarea, presusţinerea şi susţinerea publică online a tezelor de doctorat - Birou Senat UniTBv/13.05.2020. Documentele sunt disponibile pe Intranet.

• Proceduri revizuite Erasmus+ - HCA nr. 6/ 27.05.2020:

  • • Procedura PS6.9-01E - Derularea mobilităţilor de studiu pentru studenţii din Universitatea Transilvania din Braşov în cadrul programului Erasmus+
  • • Procedura PS6.9-03E - Derularea mobilităţilor de practică pentru studenţii din Universitatea Transilvania din Braşov în cadrul programului Erasmus+
  • • Procedura PS6.9-05E - Derularea mobilităţilor de predare ale cadrelor didactice din Universitatea Transilvania din Braşov în cadrul programului Erasmus+
  • • Procedura PS6.9-07E - Derularea mobilităţilor de formare ale personalului didactic şi administrativ din Universitatea Transilvania din Braşov în cadrul programului Erasmus+

Documentele sunt disponibile pe Intranet.


• Instrucțiune nouă - Sondarea opiniei studenților universității privind serviciile de secretariat - HCA 9/13.07.2020. Documentele sunt disponibile pe Intranet.


• Procedură revizuită - Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual didactic auxiliar și nedidactic - HCA nr. 11/2.09.2020. Documentele sunt disponibile pe Intranet.


• Începand cu luna martie 2020 se realizează procesul de evaluare de către studenți a disciplinelor din semestrul II al anului universitar 2019-2020.
Programul activităților de evaluare de către studenți a activității didactice desfăşurate în anul universitar 2019-2020 (semestrul II)


• Data deschiderii platformei de evaluare online a activității didactice de către studenți -semestrul II - este 13 aprilie 2020

• Data închiderii platformei de evaluare online a activității didactice de către studenți -semestrul II - este 29 mai 2020


• Începand cu luna octombrie 2019 se realizează procesul de evaluare colegială pentru anul universitar 2019-2020 - HCA nr. 63/11.09.2019
Precizări cu privire la procesul de evaluare colegială
Precizări privind modul de definire a rezultatelor învățării pentru un program de studii