Rezultate

ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS și evaluărilor în vederea certificării EUR-ACE® pentru programe de studii de licență
1. Autovehicule rutiere
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS:.........

2. Sisteme de producție digitale
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: ...............

3. Tehnologia construcțiilor de mașini
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: ..............

4. Inginerie economică industrială-ID
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: ....................

5. Știința materialelor
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: .....................

6. Ingineria sudării
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: ....................

7. Tehnologii și sisteme de telecomunicații
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: .....................

8. Ingineria prelucrării lemnului-IFR
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: .....................

9. Inginerie și management în industria turismului
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: .....................

10. Pedagogia învățământului primar și preșcolar-ID
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: ......................

11. Educație fizică și sportivă
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: ......................

12. Interpretare muzicală-instrumente
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: .........................

13. Balneofiziokinetoterapie și recuperare
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: ........................

14. Limba și literatura chineză – Limba și literatura română / O limbă și literatură modernă (engleză/ franceză/germană), cu schimbarea denumirii în Limba și literatura chineză - limba și literatura română/ Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană)
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

15. Ingineria și protecția mediului în industrie
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: ...........................

16. Inginerie medicală
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: ...........................

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru domenii/programe de studii de masterat

........................................................................................................................................

DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT: SILVICULTURĂ
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării
• Capacitatea de şcolarizare pe domeniu: 200 studenţi/an

1. Programul de studii de masterat: Managementul ecosistemelor forestiere
• Limbă de predare: română
• Domeniul de studii universitare de masterat: Silvicultură
• Facultatea: Silvicultură şi Exploatări Forestiere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

2. Programul de studii de masterat: Silvicultură multifuncțională (în limba engleză - Multiple Purpose Forestry)
• Limbă de predare: engleză
• Domeniul de studii universitare de masterat: Silvicultură
• Facultatea: Silvicultură şi Exploatări Forestiere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

3. Programul de studii de masterat: Management şi sisteme tehnice în exploatări forestiere
• Limbă de predare: română
• Domeniul de studii universitare de masterat: Silvicultură
• Facultatea: Silvicultură şi Exploatări Forestiere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

.........................................................................................................................................

DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT: FILOLOGIE
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării
• Capacitatea de şcolarizare pe domeniu: 320 studenţi/an

1. Programul de studii de masterat: Studii lingvistice pentru comunicare interculturală
• Limbă de predare: engleză
• Domeniul de studii universitare de masterat: Filologie
• Facultatea: Litere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

2. Programul de studii de masterat: Studii de limba și literatura română
• Limbă de predare: română
• Domeniul de studii universitare de masterat: Filologie
• Facultatea: Litere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

3. Programul de studii de masterat: Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română
• Limbă de predare: franceză, română
• Domeniul de studii universitare de masterat: Filologie
• Facultatea: Litere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

4. Programul de studii de masterat: Studii interculturale în limba şi literatura germană cu schimbarea denumirii în Studii de limbă şi literatură germană din perspectivă interculturală
• Limbă de predare: germană
• Domeniul de studii universitare de masterat: Filologie
• Facultatea: Litere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

5. Programul de studii de masterat: Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism
• Limbă de predare: română
• Domeniul de studii universitare de masterat: Filologie
• Facultatea: Litere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență redusă
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

6. Programul de studii de masterat: Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism
• Limbă de predare: română
• Domeniul de studii universitare de masterat: Filologie
• Facultatea: Litere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

7. Programul de studii de masterat: Inovare culturală
• Limbă de predare: română
• Domeniul de studii universitare de masterat: Filologie
• Facultatea: Litere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

8. Programul de studii de masterat: Cultură şi discurs în spaţiul anglo - american
• Limbă de predare: engleză
• Domeniul de studii universitare de masterat: Filologie
• Facultatea: Litere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență redusă
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

9. Programul de studii de masterat: Cultură şi discurs în spaţiul anglo - american
• Limbă de predare: engleză
• Domeniul de studii universitare de masterat: Filologie
• Facultatea: Litere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

.........................................................................................................................................

DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT: MARKETING
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării
• Capacitatea de şcolarizare pe domeniu: 75 studenţi/an

1. Programul de studii de masterat: Politici şi strategii de marketing
• Limbă de predare: română
• Domeniul de studii universitare de masterat: Marketing
• Facultatea: Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

.........................................................................................................................................

DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT: CONTABILITATE
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării
• Capacitatea de şcolarizare domeniu: 100 studenţi/an

1. Programul de studii de masterat: Politici contabile, audit şi control de gestiune
• Limbă de predare: română
• Domeniul de studii universitare de masterat: Contabilitate
• Facultatea: Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

2. Programul de studii de masterat: Audit intern
• Limbă de predare: română
• Domeniul de studii universitare de masterat: Contabilitate
• Facultatea: Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

.........................................................................................................................................

DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT: INFORMATICĂ ECONOMICĂ
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării
• Capacitatea de şcolarizare domeniu: 50 studenţi/an

1. Programul de studii de masterat: Sisteme informatice integrate pentru afaceri
• Limbă de predare: română
• Domeniul de studii universitare de masterat: Informatică economică
• Facultatea: Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

.........................................................................................................................................

DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT: FINANŢE
• Capacitatea de şcolarizare domeniu: 50 studenţi/an

1. Programul de studii de masterat: Management financiar-bancar
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării
• Limbă de predare: română
• Domeniul de studii universitare de masterat: Finanţe
• Facultatea: Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Menţinerea acreditării

.........................................................................................................................................

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS și evaluărilor în vederea certificării EUR-ACE® pentru programe de studii de licență
1. Interpretare muzicală - canto
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Inginerie mecanică (în limba engleză)
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

3. Inginerie mecanică-IFR
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

4. Marketing-ID
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

5. Economia comerțului, turismului și serviciilor-ID
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

6. Drept-IFR
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

7. Ingineria produselor alimentare
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

8. Calculatoare
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

9. Electrotehnică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

10. Electronică aplicată
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

11. Ingineria securității în industrie
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

12. Marketing
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

13. Informatică economică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

14. Inginerie și management în alimentația publică și agroturism
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

15. Ingineria și designul produselor finite din lemn
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

16. Ingineria și manangementul calității
• Tip evaluare: Evaluare periodică și evaluare în vederea certificării EUR-ACE®
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării și acordare EUR-ACE label

17. Controlul și expertiza produselor alimentare
• Tip evaluare: Evaluare periodică și evaluare în vederea certificării EUR-ACE®
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării și acordare EUR-ACE label

18. Tehnologia informației
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

19. Ingineria sistemelor de energii regenerabile
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de masterat
1. Programul de studi de masterat: Medicină tradițională chineză (în limba engleză)/(masterat internaționalizat)
• Domeniul fundamental: Științe biologice și biomedicale
• Domeniul de masterat: Medicină
• Facultatea: Medicină
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Programul de studi de masterat: Educație fizică și sportivă în mediul formal și nonformal cu schimbarea denumirii în Educație fizică școlară și activități motrice de timp liber
• Domeniul fundamental: Știința sportului și educației fizice
• Domeniul de masterat: Știința sportului și educației fizice
• Facultatea: Educație Fizică și Sporturi Montane
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Încadrare program într-un domeniu existent acreditat

3. Programul de studi de masterat: Managementul exercițiului fizic în profilaxia și recuperarea stării de sănătate cu schimbarea denumirii în Profilaxie și recuperare motrică și somato-funcțională prin exercițiu fizic
• Domeniul fundamental: Știința sportului și educației fizice
• Domeniul de masterat: Știința sportului și educației fizice
• Facultatea: Educație Fizică și Sporturi Montane
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Încadrare program într-un domeniu existent acreditat

ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS și evaluărilor în vederea certificării EUR-ACE® pentru programe de studii de licență
1. Ingineria și managementul afacerilor
• Tip evaluare: Acreditare (Propus pentru evaluare in anul univ. 2016-2017, evaluat in ianuarie 2018)
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Autovehicule rutiere (în limba engleză)
• Tip evaluare: Evaluare periodică și evaluare în vederea certificării EUR-ACE®
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării și acordarea certificării EUR-ACE®

3. Design industrial (în limba engleză)
• Tip evaluare: Evaluare periodică și evaluare în vederea certificării EUR-ACE®
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării și acordarea certificării EUR-ACE®

4. Contabilitate si informatică de gestiune-ID
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

5. Afaceri internaționale-ID
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

6. Laborator clinic
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

7. Resurse umane
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

8. Program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini în domeniile:

  • 1) Matematică și științe ale naturii;
  • 2) Științe inginerești;
  • 3) Științe biologice și biomedicale;
  • 4) Științe sociale;
  • 5) Științe umaniste și arte
  • 6) Știința sportului și educației fizice

• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de masterat
1. Programul de studi de masterat: Securitate cibernetică (în limba engleză)-Cyber Security
• Domeniul fundamental: Științe inginerești
• Domeniul de masterat: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
• Facultatea: Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Încadrare program într-un domeniu existent acreditat-Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

2. Programul de studi de masterat: Autovehiculul și mediul
• Domeniul fundamental: Științe inginerești
• Domeniul de masterat: Ingineria autovehiculelor
• Facultatea: Inginerie Mecanică
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Încadrare program într-un domeniu existent acreditat-Ingineria autovehiculelor

ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS și evaluărilor în vederea certificării EUR-ACE® pentru programe de studii de licență
1. Ingineria designului de produs (în limba engleză)
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

3. Psihopedagogie specială
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

4. Muzică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

5. Autovehicule rutiere-IFR
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

6. Inginerie mecanică
• Tip evaluare: Evaluare periodică și evaluare în vederea certificării EUR-ACE®
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării și acordarea certificării EUR-ACE®

7. Construcții aerospațiale
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

8. Inginerie economică industrială
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

9. Inginerie economică în domeniul mecanic
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

10. Robotică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

11. Cinegetică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

12. Cinegetică-ID
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

13. Exploatări forestiere
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

14. Silvicultură
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

15. Construcții civile industriale și agricole
• Tip evaluare: Evaluare periodică și evaluare în vederea certificării EUR-ACE®
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării și acordarea certificării EUR-ACE®

16. Design industrial
• Tip evaluare: Evaluare periodică și evaluare în vederea certificării EUR-ACE®
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării și acordarea certificării EUR-ACE®

17. Mecatronică
• Tip evaluare: Evaluare periodică și evaluare în vederea certificării EUR-ACE®
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării și acordarea certificării EUR-ACE®

18. Optometrie
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

19. Informatică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

20. Contabilitate și informatică de gestiune
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

21. Afaceri internaționale
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

22. Finanțe și bănci
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

23. Management
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

24. Psihologie
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

25. Sociologie
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

26. Asistență medicală generală
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

27. Limba și literatura engleză-O limbă și literatură modernă (franceză, germană)/ Limba și literatura română
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

28. Limba și literatura română-O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană)
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

29. Wood Products Design and Engineering-Ingineria și designul produselor finite din lemn (în limba engleză)
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

30. Media digitală
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de masterat
1. Programul de studi de masterat: Silvicultura multifuncțională (în limba engleză-Multiple Purposes Forestry)
• Domeniul fundamental: Științe inginerești
• Domeniul de masterat: Silvicultură
• Facultatea: Silvicultură și Exploatări Forestiere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Încadrare program într-un domeniu existent acreditat-Silvicultură

2. Programul de studi de masterat: Metode practice integrate în ingineria sistemelor de propulsie (în limba engleză-Practical Integrated Methods for Propulsion Systems)
• Domeniul fundamental: Științe inginerești
• Domeniul de masterat: Inginerie mecanică
• Facultatea: Inginerie Mecanică
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Încadrare program într-un domeniu existent acreditat-Inginerie mecanică

3. Programul de studi de masterat: Simulare și testare în ingineria mecanică-IFR
• Domeniul fundamental: Științe inginerești
• Domeniul de masterat: Inginerie mecanică
• Facultatea: Inginerie Mecanică
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență redusă
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Încadrare program într-un domeniu existent acreditat-Inginerie mecanică

4. Programul de studi de masterat: Meloterapie
• Domeniul fundamental: Științe umaniste și arte
• Domeniul de masterat: Muzică
• Facultatea: Muzică
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Încadrare program într-un domeniu existent acreditat-Muzică

5. Programul de studi de masterat: Limba și literatura română-identitate în multiculturalism
• Domeniul fundamental: Științe umaniste și arte
• Domeniul de masterat: Filologie
• Facultatea: Litere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Încadrare program într-un domeniu existent acreditat-Filologie

6. Programul de studi de masterat: Cultură și discurs în spațiul anglo-american (în limba engleză - Culture and Discourse in the Anglo-American World)
• Domeniul fundamental: Științe umaniste și arte
• Domeniul de masterat: Filologie
• Facultatea: Litere
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Încadrare program într-un domeniu existent acreditat-Filologie

ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IF
1. Ingineria transporturilor și a traficului
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

2. Informatică aplicată în ingineria materialelor
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

3. Căi ferate, drumuri și poduri
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

4. Matematică-Informatică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

5. Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (DPPD)
• Tip evaluare: Evaluare periodică-schimbare calificativ
• Avizul ARACIS: Menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

6. Sport și performanță motrică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență ID
1. Management-ID
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

2. Psihologie-ID
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IFR
1. Sport și performanță motrică-IFR
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Educație fizică și sportivă-IFR
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

Lista rezultatelor evaluarilor ARACIS pentru programele de studii de masterat IF
1. Programul de studii de masterat: Inginerie și management în ospitalitate și turism
• Domeniul fundamental: Științe inginerești
• Domeniul de masterat: Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
• Facultatea: Alimentație și Turism
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Acreditare în domeniu de studii de masterat nou cu schimbarea denumirii în Management în ospitalitate și eco-agroturism

ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IF
1. Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică DPPD
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

2. Interpretare muzicală-Instrumente
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

3. Autovehicule rutiere
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

4. Tehnologia construcțiilor de mașini
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

5. Mașini-unelte și sisteme de producție
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

6. Ingineria sudării
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

7. Știința materialelor
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

8. Tehnologii și sisteme de telecomunicații
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

9. Inginerie și management în industria turismului
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

10. Inginerie medicală
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

11. Ingineria și protecția mediului în industrie
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

12. Educație fizică și sportivă
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

13. Balneofiziokinetoterapie și recuperare
• Tip evaluare: Acreditare-schimbare calificativ
• Avizul ARACIS: Acreditare

14. Limbi moderne aplicate (franceză-engleză)
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

15. Limba și literatura chineză-Limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă (engleză/ franceză/ germană)
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

16. Ingineria biomaterialelor
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență ID
1. Inginerie economică industrială-ID
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

2. Pedagogia învățământului primar și preșcolar-ID
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IFR
1. Ingineria prelucrării lemnului-IFR
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

Lista rezultatelor evaluarilor ARACIS pentru programele de studii de masterat IF
1. Programul de studii de masterat: Ingineria proceselor de fabricație avansate
• Domeniul fundamental: Științe inginerești
• Domeniul de masterat: Inginerie industrială
• Facultatea: Inginerie Tehnologică și Management Industrial
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Încadrarea programului de studii în domeniul de studii universitare de master acreditat Inginerie industrială

2. Programul de studii de masterat: Ingineria securității și sănătății în muncă
• Domeniul fundamental: Științe inginerești
• Domeniul de masterat: Inginerie industrială
• Facultatea: Știința și Ingineria materialelor
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Încadrarea programului de studii în domeniul de studii universitare de master acreditat Inginerie industrială

3. Programul de studii de masterat: Sisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentare
• Domeniul fundamental: Științe inginerești
• Domeniul de masterat: Inginerie industrială
• Facultatea: Știința și Ingineria materialelor
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Acreditare program de studii de master în domeniu nou de studii de masterat-Ingineria produselor alimentare

ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IF
1. Ingineria și managementul calității
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Ingineria sistemelor de energii regenerabile
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

3. Ingineria valorificării deșeurilor
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

4. Ingineria securității în industrie
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

5. Electrotehnică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

6. Electronică aplicată
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

7. Calculatoare
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

8. Tehnologia informației
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

9. Ingineria și designul produselor finite din lemn
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

10. Controlul și expertiza produselor alimentare
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

11. Ingineria produselor alimentare
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

12. Inginerie și management în alimentația publică și agroturism
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

13. Marketing
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

14. Informatică economică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

15. Balneofiziokinetoterapie și recuperare
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență ID
1. Marketing-ID
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Economia comerțului, turismului și serviciilor-ID
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IFR
1. Drept-IFR
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

Lista rezultatelor evaluarilor ARACIS pentru programele de studii de masterat IF
1. Programul de studii de masterat: Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități-eStart
• Domeniul fundamental: Științe inginerești
• Domeniul de masterat: Inginerie electronică și telecomunicații
• Facultatea: Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Încadrarea programului de studii în domeniul de studii universitare de master acreditat Inginerie electronică și telecomunicații

2. Programul de studii de masterat: Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie
• Domeniul fundamental: Științe sociale
• Domeniul de masterat: Psihologie
• Facultatea: Psihologie și Științele Educației
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Încadrarea programului de studii în domeniul de studii universitare de master acreditat Psihologie

ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IF
1. Resurse umane
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

2. Informatică aplicată (în limba germană)
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

3. Informatică aplicată
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

4. Comunicare și relații publice
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

5. Kinetoterapie și motricitate specială
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

6. Administrarea afacerilor (în limba engleză)
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

7. Studii americane (în limba engleză)
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

8. Interpretare muzicală-canto
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IFR
1. Inginerie mecanică-IFR
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

Lista rezultatelor evaluarilor ARACIS pentru programele de studii de masterat IF
1. Programul de studii de masterat: Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor (în limba engleză- Virtual Engineering in Automotive Design)
• Domeniul fundamental: Științe inginerești
• Domeniul de masterat: Ingineria autovehiculelor
• Facultatea: Inginerie Mecanică
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Programul de studii de masterat: Simulare și testare în ingineria mecanică
• Domeniul fundamental: Științe inginerești
• Domeniul de masterat: Inginerie mecanică
• Facultatea: Inginerie mecanică
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Acreditare

3. Programul de studii de masterat: Aplicații pentru telefonul mobil și tehnologii Internet în E-business (în limba germană)
• Domeniul fundamental: Matematică și științe ale naturii
• Domeniul de masterat: Informatică
• Facultatea: Matematică și Informatică
• Durata studiilor: 2 ani
• Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
• Nr. de credite: 120
• Avizul ARACIS: Acreditare

ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IF
1. Optometrie
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Cinegetică
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

3. Măsurători terestre și cadastru
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

4. Asistență medicală generală
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

5. Pedagogie muzicală
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

6. Echipamente pentru procese industriale
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

7. Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

8. Inginerie mecanică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

9. Inginerie mecanică (în limba engleză) (Mechanical Engineering)
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

10. Design industrial
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

11. Robotică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

12. Mecatronică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

13. Construcții aerospațiale
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

14. Inginerie economică industrială
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

15. Inginerie economică în domeniul mecanic
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

16. Silvicultură
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

17. Exploatări forestiere
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

18. Construcții civile industriale și agricole
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

19. Instalații pentru construcții
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

20. Informatică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

21. Management
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

22. Finanțe și bănci
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

23. Contabilitate și informatică de gestiune
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

24. Afaceri internaționale
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

25. Psihologie
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

26. Limba și literatura română-O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, maghiară)
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

27. Limba și literatura engleză-O limbă și literatură modernă (franceză, germană, maghiară)/ Limba și literatura română
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

28. Sociologie
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

29. Laborator clinic
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență ID
1. Cinegetică-ID
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Afaceri internaționale-ID
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

3. Contabilitate și informatică de gestiune-ID
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IFR
1. Autovehicule rutiere-IFR
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

Lista rezultatelor evaluarilor ARACIS pentru programele de studii de masterat IF
1. Programul de studii de masterat: Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Programul de studii de masterat: Psihologia muncii, organizațională și resurse umane
• Avizul ARACIS: Acreditare

ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IF
1. Ingineria transporturilor și a traficului
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Căi ferate, drumuri și poduri
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

3. Matematică informatică
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

4. Sport și performanță motrică
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

5. Ingineria și managementul afacerilor
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

6. Psihopedagogie specială
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

7. Ingineria produselor finite din lemn cu schimbarea denumirii în Ingineria și designul produselor finite din lemn
• Tip evaluare: Schimbarea denumirii programului de studii
• Avizul ARACIS: Schimbarea denumirii programului de studii

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență ID
1. Management-ID
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Finanțe și bănci-ID
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IFR
1. Educație fizică și sportivă-IFR
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

Lista rezultatelor evaluarilor ARACIS pentru programele de studii de masterat IF
1. Programul de studii de masterat: Eco-biotehnologii agricole și alimentare
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Programul de studii de masterat: Dezvoltarea și optimizarea sistemelor tehnice și tehnologice agroalimentare și turistice
• Avizul ARACIS: Acreditare

3. Programul de studii de masterat: Educație fizică școlară și activități sportive de timp liber cu schimbarea denumirii în Educație fizică-Managementul activităților formale, nonformale și de recuperare a stării de sănătate
• Avizul ARACIS: Schimbarea denumirii programului de studii

Lista rezultatelor evaluarilor ARACIS pentru programele de studii de masterat IFR (Programe de studii de masterat acreditate la forma ID în perioada 2008-2010, propuse pentru evaluare externă în vederea acreditării la forma de învățământ IFR)
1. Programul de studii de masterat: Meloterapie
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Programul de studii de masterat: Limba și literatura română-identitate in culturalism
• Avizul ARACIS: Acreditare

3. Programul de studii de masterat: Cultura și discurs în spațiul anglo-american
• Avizul ARACIS: Acreditare

ANUL UNIVERSITAR 2009-2010

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IF
1. Autovehicule rutiere
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

2. Ingineria designului de produs (în limba engleză)
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

3. Tehnologia construcțiilor de mașini
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

4. Mașini unelte și sisteme de producție
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

5. Inginerie fizică
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

6. Ingineria și protecția mediului în industrie
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

7. Știința materialelor
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

8. Ingineria sudării
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

9. Informatică industrială
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

10. Tehnologii și sisteme de telecomunicații
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

11. Informatică economică
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

12. Educație fizică și sportivă
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

13. Limbi moderne aplicate (franceză-engleză)
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență ID
1. Inginerie economică industrială-ID
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Pedagogia învățământului primar și preșcolar-ID
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

3. Psihologie-ID
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IFR
1. Sport și performanță motrică-IFR
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

Lista rezultatelor evaluarilor ARACIS pentru programele de studii de masterat IF
1. Programul de studii de masterat: Design de produs și mediu pentru dezvoltare durabilă cu schimbarea denumirii în Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului
• Avizul ARACIS: Acreditare

2. Programul de studii de masterat: Tehnologii Internet
• Avizul ARACIS: Acreditare

3. Programul de studii de masterat: Managementul infecțiilor nosocomiale
• Avizul ARACIS: Acreditare

4. Programul de studii de masterat: Managementul strategiilor preventive și politici sanitare
• Avizul ARACIS: Acreditare

5. Programul de studii de masterat: Managementul și strategiile îngrijirilor paliative
• Avizul ARACIS: Acreditare

6. Programul de studii de masterat: Sisteme informatice integrate pentru afaceri
• Avizul ARACIS: Acreditare

Lista rezultatelor evaluarilor ARACIS pentru programele de studii de masterat ID
1. Programul de studii de masterat: Cultură și discurs în spațiul anglo-american
• Avizul ARACIS: Acreditare

ANUL UNIVERSITAR 2008-2009

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IF
1. Electrotehnică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

2. Electronică aplicată
• Tip evaluare: Evaluare periodica
• Avizul ARACIS: Mentinerea acreditarii

3. Ingineria prelucrării lemnului
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

4. Ingineria produselor finite din lemn
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

5. Marketing
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

6. Economia comerțului, turismului și serviciilor
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

7. Interpretare muzicală-instrumente
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

8. Interpretare muzicală-canto
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

9. Pedagogie muzicală
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea acreditării

10. Pedagogia învățământului primar și preșcolar
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

11. Sisteme și echipamente termice
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IFR
1. Drept-IFR
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

Lista rezultatelor evaluarilor ARACIS pentru programele de studii de masterat IF
1. Programul de studii de masterat: Autovehiculul și tehnologiile viitorului
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Inginerie mecanică
• Departamentul de cercetare științifică: D02 - Produse High Tech pentru automobile

2. Programul de studii de masterat: Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Inginerie mecanică
• Departamentul de cercetare științifică: D04 - Sisteme mecatronice avansate

3. Programul de studii de masterat: Securitate rutieră, transport și interacțiunea cu mediul
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Inginerie mecanică
• Departamentul de cercetare științifică: D02 - Produse High Tech pentru automobile

4. Programul de studii de masterat: Informatica mediilor virtuale
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Inginerie tehnologică
• Departamentul de cercetare științifică: D10 - Informatică industrială, virtuală și robotică

5. Programul de studii de masterat: Managementul afacerilor în industrie
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Inginerie tehnologică
• Departamentul de cercetare științifică: D16 - Analiza economico-financiară, management și marketing

6. Programul de studii de masterat: Managementul calității
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Inginerie tehnologică
• Departamentul de cercetare științifică: D18 - Managementul calității

7. Programul de studii de masterat: Design de produs și mediu pentru dezvoltare durabilă
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Inginerie tehnologică
• Departamentul de cercetare științifică: D01 - Sisteme de energii regenerabile și reciclare

8. Programul de studii de masterat: Ingineria fabricației inovative
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Inginerie tehnologică
• Departamentul de cercetare științifică: D05 - Tehnologii și sisteme avansate de fabricație

9. Programul de studii de masterat: Ingineria și managementul materialelor avansate, metalice, ceramice și compozite
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Știința și ingineria materialelor
• Departamentul de cercetare științifică: D08 - Tehnologii și materiale avansate metalice, ceramice și compozite MMC

10. Programul de studii de masterat: Ingineria sudării materialelor avansate
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Știința și ingineria materialelor
• Departamentul de cercetare științifică: D12 - Eco-tehnologii avansate de sudare

11. Programul de studii de masterat: Sisteme electrice avansate (în limba engleză)
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
• Departamentul de cercetare științifică: D07 - Sisteme electrice avansate

12. Programul de studii de masterat: Sisteme avansate în automatică și tehnologii informatice
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
• Departamentul de cercetare științifică: D09 - Sisteme pentru controlul proceselor

13. Programul de studii de masterat: Sisteme electrice și de comunicații integrate
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
• Departamentul de cercetare științifică: D13 - Sisteme electronice incorporate și comunicații avansate

14. Programul de studii de masterat: Eco-design de mobilier și restaurare
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Ingineria Lemnului
• Departamentul de cercetare științifică: D11 - Eco-design de mobilier, restaurare și certificare în IL

15. Programul de studii de masterat: Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Ingineria Lemnului
• Departamentul de cercetare științifică: D14 - Tehnologii inovative și produse avansate în industria lemnului

16. Programul de studii de masterat: Managementul ecosistemelor forestiere
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Silvicultură și Exploatări Forestiere
• Departamentul de cercetare științifică: D03 - Managementul durabil al resurselor forestiere și reconstrucție ecologică

17. Programul de studii de masterat: Management și sisteme tehnice în exploatări forestiere
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Silvicultură și Exploatări Forestiere
• Departamentul de cercetare științifică: D03 - Managementul durabil al resurselor forestiere și reconstrucție ecologică

18. Programul de studii de masterat: Modernizare energetică în mediul construit
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Construcții
• Departamentul de cercetare științifică: D01 - Sisteme de energii regenerabile și reciclare

19. Programul de studii de masterat: Eco-biotehnologii agricole și alimentare
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Alimentație și Turism
• Departamentul de cercetare științifică: D06 - Eco-biotehnologii și echipamente în agricultură și alimentație

20. Programul de studii de masterat: Legislație comunitară și carieră juridică
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Drept și Sociologie
• Departamentul de cercetare științifică: D21 - Drept și proprietate intelectuală

21. Programul de studii de masterat: Științe penale aprofundate
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Drept și Sociologie
• Master de aprofundare

22. Programul de studii de masterat: Drept privat aprofundat
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Drept și Sociologie
• Master de aprofundare

23. Programul de studii de masterat: Sisteme și instituții de drept internațional și comunitar
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Drept și Sociologie
• Master de aprofundare

24. Programul de studii de masterat: Stil și performanță în interpretarea instrumentală și vocală
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Muzică
• Master de aprofundare

25. Programul de studii de masterat: Managementul afacerilor (tip MBA)
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Științe Economice
• Master complementar

26. Programul de studii de masterat: Politici și strategii de marketing
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Științe Economice
• Departamentul de cercetare științifică: D16 - Analiza economico-financiară, management și marketing

27. Programul de studii de masterat: Inovare cuturală
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Litere
• Departamentul de cercetare științifică: D19 - Inovare culturală, comunicare și dezvoltare socială

28. Programul de studii de masterat: Tehnologii informatice
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Matematică și Informatică
• Departamentul de cercetare științifică: D15 - Modelare matematică și produse software

29. Programul de studii de masterat: Educație fizică școlară și activități sportive de timp liber
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Educație Fizică și Sport
• Master de aprofundare

30. Programul de studii de masterat: Consiliere școlară și resurse umane în organizație
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Psihologie și Științele Educației
• Departamentul de cercetare științifică: D20 - Formarea resurselor umane înalt calificate

31. Programul de studii de masterat: Resurse umane în educație. Formare și management
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Psihologie și Științele Educației
• Departamentul de cercetare științifică: D20 - Formarea resurselor umane înalt calificate

Lista rezultatelor evaluarilor ARACIS pentru programele de studii de masterat ID
1. Programul de studii de masterat: Limba și literatura română - identitate în multiculturalism
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Litere
• Master de aprofundare

Lista rezultatelor evaluarilor ARACIS pentru programele de studii de masterat IFR
1. Programul de studii de masterat: Autovehiculul și mediul
• Avizul ARACIS: Acreditare
• Facultatea: Inginerie mecanică
• Master de aprofundare

ANUL UNIVERSITAR 2007-2008

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IF
1. Inginerie medicală
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Încredere

2. Sisteme și echipamente termice
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Încredere limitată

3. Inginerie și management forestier
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Încredere

4. Drept
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

5. Asistență socială
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Încredere

6. Ingineria prelucrării lemnului (în limba engleză)
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Încredere

7. Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză)
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Încredere

8. Automatică și informatică aplicată
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

9. Autovehicule rutiere (în limba engleză)
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Încredere

10. Design industrial (în limba engleză)
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Încredere

11. Limbi moderne aplicate engleză-germană
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Încredere

12. Informatică aplicată în ingineria materialelor
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Încredere

13. Medicină
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență ID
1. Informatică-ID
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Încredere

2. Limba și literatura română - O limbă și literatură străină-engleză, franceză-ID
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Încredere

3. Economia comerțului, turismului și serviciilor-ID
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Încredere

4. Marketing-ID
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Încredere

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IFR
1. Managementul energiei-IFR
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Încredere

2. Ingineria prelucrării lemnului-IFR
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Încredere

Lista rezultatelor evaluarilor ARACIS pentru programele de studii de masterat IF
1. Programul de studii de masterat: Structuri matematice fundamentale și aplicații
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Matematică și informatică

2. Programul de studii de masterat: Tehnologii informatice în optimizarea computațională
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Matematică și informatică

3. Programul de studii de masterat: Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Matematică și informatică

4. Programul de studii de masterat: Traducere și interpretariat din limba franceză în limba română
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Litere

5. Programul de studii de masterat: Studii interculturale de limba și literatura germană (în limba germană)
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Litere

6. Programul de studii de masterat: Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Litere

7. Programul de studii de masterat: Literatură și comunicare
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Litere

8. Programul de studii de masterat: Studii de limba și literatura română
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Litere

9. Programul de studii de masterat: Editarea și promovarea produselor culturale
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Litere

10. Programul de studii de masterat: Psihologia personalității
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Psihologie și Științele Educației

11. Programul de studii de masterat: Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Psihologie și Științele Educației

12. Programul de studii de masterat: Gestiunea și dezvoltarea resursei umane
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Sociologie

13. Programul de studii de masterat: Gestiunea campaniilor de imagine
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Sociologie

14. Programul de studii de masterat: Asistență și dezvoltare comunitară
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Sociologie

15. Programul de studii de masterat: Activități sportiv-turistice de timp liber
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Educație fizică și sport

16. Programul de studii de masterat: Performanță sportivă și management în sport
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Educație fizică și sport

17. Programul de studii de masterat: Diagnoza și prognoza psiho-motrică
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Educație fizică și sport

18. Programul de studii de masterat: Educație fizică și sportivă școlară
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Educație fizică și sport

19. Programul de studii de masterat: Politici de maketing în comerț
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Științe economice

20. Programul de studii de masterat: Administrarea afacerilor în turism
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Științe economice

21. Programul de studii de masterat: Management și strategii de afaceri
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Științe economice

22. Programul de studii de masterat: Relații economice internaționale
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Științe economice

23. Programul de studii de masterat: Management financiar-bancar
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Științe economice

24. Programul de studii de masterat: Politici contabile, audit și control de gestiune
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Științe economice

25. Programul de studii de masterat: Audit intern
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Științe economice

26. Programul de studii de masterat: Strategii de marketing
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Științe economice

27. Programul de studii de masterat: Tehnica și arta muzicală din secolul al XX-lea
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Muzică

28. Programul de studii de masterat: Formarea adulților. Competențe ale formatorului de adulți
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Psihologie și științele educației

Lista rezultatelor evaluarilor ARACIS pentru programele de studii de masterat ID
1. Programul de studii de masterat: Meloterapie
• Avizul ARACIS: Încredere
• Facultatea: Muzică

ANUL UNIVERSITAR 2006-2007

Lista rezultatelor evaluărilor ARACIS pentru programele de studii de licență IF
1. Inginerie și management în alimentație publică și agroturism
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

2. Ingineria produselor alimentare
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

3. Controlul și expertiza produselor alimentare
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

4. Ingineria sistemelor de energii regenerabile
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

5. Ingineria și managementul calității
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

6. Ingineria valorificării deșeurilor
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

7. Ingineria securității în industrie
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

8. Matematică și informatică aplicate în inginerie
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

9. Calculatoare
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

10. Informatică aplicată în ingineria electrică
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

11. Tehnologia informației
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

12. Matematici aplicate
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

13. Informatică aplicată
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

14. Informatică aplicată (în limba germană)
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

15. Administrarea afacerilor (în limba engleză)
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

16. Balneofiziokinetoterapie și recuperare
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

17. Studii americane
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

18. Kineoterapie și motricitate specială
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

19. Comunicare și relații publice
• Tip evaluare: Autorizare de funcționare provizorie
• Avizul ARACIS: Autorizare de funcționare provizorie

20. Pedagogie
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

21. Psihologie
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

22. Instalații pentru construcții
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

23. Design industrial
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

24. Inginerie mecanică
• Tip evaluare: Acreditare
• Avizul ARACIS: Acreditare

25. Informatică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

26. Limba și literatura română-O limbă și literatură străină (engleză, franceză sau germană)
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

27. Silvicultură
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

28. Exploatări forestiere
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

29. Construcții aerospațiale
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

30. Inginerie economică industrială
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

31. Inginerie economică în domeniul mecanic
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

32. Robotică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

33. Construcții civile, industriale și agricole
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

34. Mecatronică
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

35. Management
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

36. Afaceri internaționale
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

37. Contabilitate și informatică de gestiune
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Încredere

38. Departamentul de pregătire a personalului didactic
• Tip evaluare: Evaluare periodică
• Avizul ARACIS: Menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare a cadrelor didactice prin Departamentul de pregătire a personalului didactic (DPPD)

Raport privind auditurile interne ale programelor de studii cuprinse în evaluarea instituțională-anul universitar 2006 - 2007


Organizarea auditurilor interne s-a făcut în perioada 7-11.05.2007, conform programului atașat. Din comisiile de audit au facut parte cadre didactice din universitate care au calitatea de auditori ARACIS. Auditurile au avut ca scop verificarea conformității rapoartelor de evaluare internă cu cerințele din ghidurile ARACIS și calitatea dovezilor anexate. Observațiile făcute de comisiile de audit au fost comunicate coordonatorului de program de studii și consemnate in Fișa vizitei. Principalele neconformități semnalate de auditori și remediile propuse sunt prezentate în tabelul de mai jos:

1. Problema constatată: Necunoașterea anexelor folosite ca dovezi obiective, mai ales anexele din partea I a raportului
• Remedii: Studierea anexelor
• Responsabil: Coordonator program de studii
• Termen: 23.05.2007

2. Problema constatată: Lipsa tabelelor de sinteză referitoare la ponderile disciplinelor, categoriilor de personal etc.
• Remedii: Completarea anexelor
• Responsabil: Coordonator program de studii
• Termen: 15.05.2007

3. Problema constatată: Nerespectarea cerinței privind ponderea profesorilor și conferențiarilor (25-50%)
• Remedii: Modificarea statelor de funcții virtuale din anul III
• Responsabil: Coordonator program de studii, DAC
• Termen: 15.05.2007

4. Problema constatată: Includerea cadrelor didactice cu prelungire de activitate și a doctoranzilor cu frecvență pe lista cadrelor didactice titulare
• Remedii: Întocmire de liste distincte cu titularii, profesorii consultanți, cadre didactice asociate
• Responsabil: Coordonator program de studii, DAC
• Termen: 15.05.2007

5. Problema constatată: Statele de funcții incomplet întocmite nu reflectau nr. de norme aferente unui cadru didactic
• Remedii: Elaborare a două state de funcții, unul pe discipline, altul pe cadre didactice
• Responsabil: Coordonator program de studii, DAC
• Termen: 15.05.2007

6. Problema constatată: Cadre didactice asociate care nu îndeplinesc condițiile legale pentru ocuparea postului
• Remedii: Modificare stat de funcții
• Responsabil: Coordonator program de studii, Șef de catedră, DAC

7. Problema constatată: Lipsa dovezilor cu privire la pregătirea pedagogică a cadrelor didactice tinere
• Remedii: Elaborare a două state de funcții, unul pe discipline, altul pe cadre didactice
• Responsabil: Coordonator program de studii, DAC
• Termen: 15.05.2007

8. Problema constatată: Lipsa dovezilor cu privire la inserția absolvenților
• Remedii: Contactare absolvenți și prezentarea situației pe lista absolvenților de la ultimele două promoții, cu dovezi sau date de contact (model anexat)
• Responsabil: Coordonator program de studii, Șef catedră, Decan, DAC
• Termen: 15.05.2007

9. Problema constatată: Nu sunt afișate programele de consultații ale cadrelor didactice
• Remedii: Afișare program de consultații pentru cadrele didactice titulare
• Responsabil: Coordonator program de studii, Șef catedră
• Termen: 17.05.2007

10. Problema constatată: Nu există dovezi sau nu s-a realizat evaluarea colegială
• Remedii: Completare documente / plan anual de evaluare colegială
• Responsabil: Șef catedră, DAC
• Termen: 17.05.2007

11. Problema constatată: Nu există dovezi privind acoperirea disciplinelor cu materiale didactice
• Remedii: De făcut lista cu materiale existente; afișare cursuri pe intranet
• Responsabil: Coordonator program de studii, DAC
• Termen: 20.05.2007

12. Problema constatată: Nu sunt completate anexele 1 - cerute de ARACIS privind: spațiile de învățământ, nr. de studenți pe ani de studii, gradul de ocupare a cadrului didactic, cercetarea științifică, lista lucrărilor
• Remedii: Completare anexe
• Responsabil: Coordonator program de studii, DAC
• Termen: 20.05.2007