Evaluarea externă instituțională

Evaluarea externă instituțională a Universității Transilvania din Brașov

2018

Planificarea activităților pentru evaluarea internă instituțională a Universității Transilvania din Brașov în vederea evaluării externe periodice

 • 1. Automatică și informatică aplicată
 • 2. Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză)
 • 3. Măsurători terestre și cadastru
 • 4. Ingineria prelucrării lemnului
 • 5. Instalații pentru construcții
 • 6. Informatică-ID
 • 7. Informatică aplicată
 • 8. Informatică aplicată (în limba germană)
 • 9. Administrarea afacerilor (în limba engleză)
 • 10. Economia comerțului, turismului și serviciilor
 • 11. Pedagogia învățământului primar și preșcolar
 • 12. Kinetoterapie și motricitate specială
 • 13. Medicină
 • 14. Limba și literatura română-O limbă și literatură modernă (engleză, franceză)-ID
 • 15. Limbi moderne aplicate (germană-engleză)
 • 16. Studii americane (în limba engleză)
 • 17. Drept
 • 18. Asistență socială
 • 19. Comunicare și relații publice
 • Raport de evaluare internă instituțională (în limba română)
 • Raport de evaluare internă instituțională (în limba engleză)-Institutional Self-Evaluation Report
 • Raportul studenților de evaluare instituțională (în limba română)
 • Raportul studenților de evaluare instituțională (în limba engleză)-Students' Report on Internal Institutional Evaluation

• Lista programelor de studii de licență incluse în evaluarea externă instituțională ARACIS 2018:

 • 1. Automatică și informatică aplicată
 • 2. Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză)
 • 3. Măsurători terestre și cadastru
 • 4. Ingineria prelucrării lemnului
 • 5. Instalații pentru construcții
 • 6. Informatică-ID
 • 7. Informatică aplicată
 • 8. Informatică aplicată (în limba germană)
 • 9. Administrarea afacerilor (în limba engleză)
 • 10. Economia comerțului, turismului și serviciilor
 • 11. Pedagogia învățământului primar și preșcolar
 • 12. Kinetoterapie și motricitate specială
 • 13. Medicină
 • 14. Limba și literatura română-O limbă și literatură modernă (engleză, franceză)-ID
 • 15. Limbi moderne aplicate (germană-engleză)
 • 16. Studii americane (în limba engleză)
 • 17. Drept
 • 18. Asistență socială
 • 19. Comunicare și relații publice

Programul vizitei de evaluare externă instituțională a Universității Transilvania din Brașov, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, 16-18 mai 2018


2013

Certificat Grad de încredere ridicat pentru perioada 2013-2018, obținut de Universitatea Transilvania din Brașov în urma evaluării instituționale
Rezultatul procesului de evaluare externă instituțională
Echipa de evaluare externă instituțională
Programul vizitei de evaluare externă instituțională

 • 1. Autovehicule rutiere (în limba engleză)
 • 2. Design industrial (în limba engleză)
 • 3. Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză)
 • 4. Automatică și informatică aplicată
 • 5. Pedagogie
 • 6. Medicină
 • 7. Limbi moderne aplicate (germană-engleză)
 • 8. Drept
 • 9. Asistență socială
 • 10. Informatică-ID
 • 11. Limba și literatura română-O limbă și literatură modernă (engleză, franceză)-ID
 • 12. Ingineria prelucrării lemnului
 • 13. Economia comerțului, turismului și serviciilor
 • 14. Pedagogia învățământului primar și preșcolar
 • 15. Instalații pentru construcții
 • 16. Măsurători terestre și cadastru
 • Raport de evaluare internă instituțională (în limba română)
 • Raport de evaluare internă instituțională (în limba engleză)-Institutional Self-Evaluation Report
 • Raportul studenților de evaluare instituțională a calității (în limba română)
 • Raportul studenților de evaluare instituționala a calității (în limba engleză)-UTBv Students' Report on Institutional Evaluation of Quality

• Lista rapoartelor programelor de studii de licență incluse în evaluarea externă instituțională ARACIS 2013:

 • 1. Autovehicule rutiere (în limba engleză)
 • 2. Design industrial (în limba engleză)
 • 3. Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză)
 • 4. Automatică și informatică aplicată
 • 5. Pedagogie
 • 6. Medicină
 • 7. Limbi moderne aplicate (germană-engleză)
 • 8. Drept
 • 9. Asistență socială
 • 10. Informatică-ID
 • 11. Limba și literatura română-O limbă și literatură modernă (engleză, franceză)-ID
 • 12. Ingineria prelucrării lemnului
 • 13. Economia comerțului, turismului și serviciilor
 • 14. Pedagogia învățământului primar și preșcolar
 • 15. Instalații pentru construcții
 • 16. Măsurători terestre și cadastru

1. Activitatea: Aprobarea, de către Senatul Universității, a propunerii de înaintare la ARACIS a solicitării pentru evaluarea externă periodică a calității academice în vederea menținerii acreditării Universității Transilvania din Brașov

 • Responsabil: Consiliu de Administrație/ Senat, Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității
 • Termen: 12.06.2012
 • Observații/ Documente: Aprobare Senat

2. Activitatea: Înaintarea către ARACIS a solicitării pentru evaluarea externă periodică a calității academice în vederea menținerii acreditării Universității Transilvania din Brașov

  • Responsabil: Rector, Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității
  • Termen: 5.11.2012
  • Observații/ Documente: Adresa către ARACIS

3. Activitatea: Actualizarea datelor instituției pentru evaluarea internă

 • Responsabil: DAC, Coordonatori servicii și structuri suport
 • Termen: 10.04.2013
 • Observații/ Documente: Documente actualizate (suport hârtie, electronic)

4. Activitatea: Elaborarea Raportului de evaluare internă a programelor de studi

  • Responsabil: Coordonator program de studii, CEAC-D
  • Termen: 20.03.2013-19.04.2013
  • Observații/ Documente: Raport evaluare internă program de studii

5. Activitatea: Elaborarea Raportului de evaluare internă instituțională a Universității Transilvania din Brașov - din perspectiva studenților

 • Responsabil: Reprezentanții studenților în Senatul Universității
 • Termen: 16.04.2013
 • Observații/ Documente: Raport evaluare interna instituțională-studenți

6. Activitatea: Traducerea rapoartelor în limba engleză

 • Responsabil: Facultatea de Litere
 • Termen: 24.04.2013
 • Observații/ Documente: Raport evaluare internă-EN, Raport evaluare internă studenți-EN

7. Activitatea: Multiplicarea și legarea rapoartelor

  • Responsabil: Biblioteca, DAC
  • Termen: 29.04.2013-30.04.2013
  • Observații/ Documente: Raport evaluare internă, Raport evaluare internă-studenți

8. Activitatea: Pregătirea formatului electronic al rapoartelor de evaluare internă instituțională/ a programelor de studii și încărcarea lor pe site-ul universității

 • Responsabil: DAC
 • Termen: 8.05.2013
 • Observații/ Documente: -

9. Activitatea: Adresa ARACIS

 • Responsabil: Rector, Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității
 • Termen: 8.05.2013
 • Observații/ Documente: -

10. Activitatea: Depunerea rapoartelor la ARACIS

  • Responsabil: Rector, Prorector, DAC
  • Termen: 10.05.2013
  • Observații/ Documente: -

11. Activitatea: Derularea vizitei echipei de evaluare ARACIS la Universitatea Transilvania din Brașov

  • Responsabil: Rector, Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității
  • Termen: 3.06.2013-7.06.2013
  • Observații/ Documente: -

Brașov, 15.03.2013
Rector,
Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN
Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității,
Prof. dr. ing. Simona LACHE

1. Activitatea: Stabilirea programelor de studii care vor fi evaluate

 • Responsabil: ARACIS, Consiliu de Administrație/ Senat, Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității, Prorector activități didactice
 • Termen: 14.03.2013
 • Observații/ Documente: Lista programe de studii

2. Activitatea: Instruirea coordonatorilor programelor de studii

 • Responsabil: CEAC-U, DAC
 • Termen: 15.03.2013-20.03.2013
 • Observații/ Documente: Organizarea de instruiri/ comunicare prin e-mail și telefon

3. Activitatea: Difuzarea materialelor comune

 • Responsabil: DAC
 • Termen: 20.03.2013
 • Observații/ Documente: Partea I-Prezentarea instituției

4. Activitatea: Elaborarea Raportului de evaluare internă instituțională a Universității Transilvania din Brașov

 • Responsabil: CEAC-U, DAC
 • Termen: 16.04.2013
 • Observații/ Documente: Raport evaluare internă program de studii

5. Activitatea: Auditul Rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii și definitivarea acestora

 • Responsabil: CEAC-U, Prorector activități didactice, DAC
 • Termen: 19.04.2013-26.04.2013
 • Observații/ Documente: Rapoarte de audit intern

6. Activitatea: Multiplicarea și legarea rapoartelor

 • Responsabil: Biblioteca, DAC
 • Termen: 29.04.2013-30.04.2013
 • Observații/ Documente: Raport evaluare internă

7. Activitatea: Adresa ARACIS

 • Responsabil: Rector, Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității
 • Termen: 8.05.2013
 • Observații/ Documente: -

8. Activitatea: Depunere Rapoarte

 • Responsabil: Rector/ Prorector, DAC
 • Termen: 10.05.2013
 • Observații/ Documente: -

Brașov, 15.03.2013
Rector,
Prof.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN
Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității, Coordonator CEAC-U
Prof.dr.ing. Simona LACHE