Evaluare internațională

Evaluare internațională prin Programul de Evaluare Instituțională al EUA - European University Association

2012-2013

EVALUARE INTERNAȚIONALĂ IEP-EUA în cadrul proiectului "Performanța în cercetare, performanță în predare. Calitate, diversitate și inovare în universitățile din România"

Raportul de evaluare al EUA-în limba engleză
Raportul de evaluare al EUA-în limba română
Vizita principală a echipei de evaluare internațională a EUA
Prima vizita a echipei de evaluare internațională a EUA
Raportul de autoevaluare al universității
Întâlniri ale Comisiei de autoevaluare cu grupuri țintă din universitate

 • 1. Prof. Dr. Henrik Toft Jensen, Roskilde University/ Denmark-Director de misiune
 • 2. Prof. Dr. James Patrick Gosling, National University of Ireland, Galway/ Ireland-Coordonator de misiune
 • 3. Prof. Dr. Thierry Chevaillier, Universite de Bourgogne/ France-Membru echipă
 • 4. Prof. Dr. Elena Dumova-Jovanovska, Cyril and Methodius University in Scopje/ Macedonia-Membru echipă
 • 5. Ms. Camilla Georgsson, Membru echipă-până în ianuarie 2013-Reprezentant ESU (European Student Union)
 • 6. Ms. Emilia Todorova, Membru echipă-din ianuarie 2013-Reprezentant ESU (European Student Union)

1. Activitatea: Supunerea aprobării Senatului Universității participarea Universității Transilvania din Brașov la procesul de evaluare internațională în cadrul Programului de Evaluare Instituțională al European University Association. Desemnarea grupului de lucru pentru procesul de autoevaluare instituțională

 • Perioada: 12.06.2012

2. Activitatea: Parcurgerea procesului de autoevaluare instituțională (evaluare internă) și elaborarea raportului de autoevaluare instituțională

 • Perioada: iunie 2012-octombrie 2012

3. Activitatea: Transmiterea raportului de autoevaluare instituțională la EUA

 • Perioada: 2.11.2012

4. Activitatea: Realizarea primei vizite de către echipa de evaluare

 • Perioada: 3, 4.12.2012

5. Activitatea: Transmiterea materialelor suplimentare solicitate

 • Perioada: 1.02.2013

6. Activitatea: Realizarea celei de a doua vizite de către echipa de evaluare

 • Perioada: 5-7.03.2013

7. Activitatea: Elaborarea Raportului de evaluare externă și publicarea pe site-ul EUA https://eua.eu/iep

 • Perioada: iunie 2013

1. Activitatea: Desemnarea Comisiei de autoevaluare la nivelul Universității

 • Perioada: 12.06.2012

2. Activitatea: Parcurgerea procesului de autoevaluare instituțională (evaluare internă) și elaborarea raportului de autoevaluare instituțională

 • Perioada: iunie 2012-octombrie 2012

  • 2.1. Întâlnirea Comisiei de autoevaluare cu structurile de management/ managementul calității de la nivelul facultăților (decani/ prodecani/ directori de departamente/responsabili managementul calității)
   Perioada: 9.10.2012, cu feedback până în 18.10.2012
 • 2.2. Întâlnirea Comisiei de autoevaluare cu studenții: reprezentanți ai studenților în Consiliile facultăților și în Senat, reprezentanți ai asociațiilor studențești
  Perioada: 11.10.2012, cu feedback până în 18.10.2012
 • 2.3. Întâlnirea Comisiei de autoevaluare cu membrii comunității academice-filiera educație: coordonatorii programelor de studii de licență și master
  Perioada: 16.10.2012, cu feedback până în 25.10.2012
 • 2.4. Întâlnirea Comisiei de autoevaluare cu membrii comunității academice-filiera cercetare științifică: Consiliul Școlii Doctorale, conducerea ICDT, coordonatorii centrelor de cercetare științifică, conducătorii de doctorat
  Perioada: 18.10.2012, cu feedback până în 25.10.2012
 • 2.5. Întâlnirea Comisiei de autoevaluare cu personalul administrativ: șefii serviciilor universității
  Perioada: 24.10.2012, cu feedback până în 26.10.2012

3. Activitatea: Informarea Consiliului de administrație și Senatului asupra conținutului Raportului de autoevaluare instituțională

 • Perioada: 31.10.2012

4. Activitatea: Transmiterea Raportului de autoevaluare instituțională la EUA

 • Perioada: 1.11.2012

5. Activitatea: Informarea comunității academice asupra conținutului Raportului de autoevaluare instituțională

 • Perioada: noiembrie 2012
 • 1. Prof. dr. ing. Simona LACHE-Coordonator și persoană de contact pentru Echipa EUA/ Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității
 • 2. Prof. dr. Mihaela GHEORGHE-Prorector cu activitatea didactică și persoană de contact pentru Echipa EUA
 • 3. Prof. dr. ing. Doru TALABĂ-Prorector cu cercetarea științifică și informatizarea
 • 4. Prof. dr. ing. Gheorghe SCUTARU-Director al Școlii Doctorale Interdisciplinare
 • 5. Prof. dr. ing. Maria POPESCU-Director al Biroului de Asigurare a Calității
 • 6. Lect.dr. Carmen BUZEA-Responsabil cu calitatea în cadrul Facultății de Sociologie și Comunicare-Membru în Senat
 • 7. Conf. dr. ing. Liana BALTEȘ-Responsabil cu calitatea în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor-membru în Senat
 • 8. Ing. Alina POPESCU-Secretar șef universitate
 • 9. Ing. drd. Dacian ZAINEA-Reprezentant al studenților, anul I, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
 • 10. Stud. Adriana BIEA-Reprezentantă a studenților, anul III, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Comisia a fost constituită în temeiul reglementărilor actuale, fiind numită prin Ordinul Rectorului nr. 5236/14.06.2012.

Institutional Evaluation Programme: Guidelines for institutions, May 2012
Prezentarea Programului de Evaluare Instituțională al EUA
Linii directoare ale Programului de Evaluare Instituțională al EUA (în limba engleză)
Standarde și recomandări privind asigurarea calității în învățământul superior la nivel european (în limba română)
Standarde și recomandări privind asigurarea calității în învățământul superior la nivel european (în limba engleză)
• Legături utile:


2010-2011

Raportul de evaluare al EUA-în limba engleză
Raportul de evaluare al EUA-în limba română
Raportul de evaluare al EUA-prezentare în Senat
Vizita principală a echipei de evaluare internațională a EUA
Prima vizită a echipei de evaluare internațională a EUA
Raportul de autoevaluare al universității
Decizia Senatului Universității Transilvania din data de 9 iulie 2010
Prezentarea Programului de Evaluare Instituțională al EUA

1. Activitatea: Desemnarea Comisiei de autoevaluare la nivelul universității

 • Perioada: 6.12.2010

2. Activitatea: Parcurgerea procesului de autoevaluare instituțională (evaluare internă) și elaborarea raportului de autoevaluare instituțională

 • Perioada: Decembrie 2010-Februarie 2011

 • 2.1. Întâlnirea Comisiei de autoevaluare cu structurile de management/ managementul calității de la nivelul facultăților (decani/ prodecani/ secretari științifici/ șefi de catedră)
  Perioada: 18.01.2011
 • 2.2. Întâlnirea Comisiei de autoevaluare cu studenții: reprezentanții studenților în Consiliile facultăților și în Senat
  Perioada: 19.01.2011
 • 2.3. Întâlnirea Comisiei de autoevaluare cu membrii comunității academice-filiera educație: coordonatorii trunchiurilor L-M-D
  Perioada: 25.01.2011
 • 2.4. Întâlnirea Comisiei de autoevaluare cu membrii comunității academice-filiera cercetare științifică: coordonatorii departamentelor de cercetare științifică și Consiliul Școlii Doctorale
  Perioada: 26.01.2011

3. Activitatea: Informarea Biroului Senat/ Senatului asupra conținutului Raportului de autoevaluare instituțională

 • Perioada: 9.02.2011/14.02.2011

4. Activitatea: Transmiterea Raportului de autoevaluare instituțională la EUA

 • Perioada: 16.02.2011

5. Activitatea: Informarea comunității academice asupra conținutului Raportului de autoevaluare instituțională

 • Perioada: 16.02.2011-4.03.2011