Certificarea conformității Sistemului de Management al Calității

Certificarea conformității Sistemului de Management al Calității cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008, pentru următoarele domenii de activitate:
• învățământ superior universitar
• cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
• cercetare-dezvoltare în știinte sociale și umaniste
Certificare realizată de MRC-OCS, 2014