Activități

• Chestionare ARACIS
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în cadrul proiectului "Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc-QUALITAS", realizează în perioada septembrie-octombrie 2015, un studiu privind măsurarea percepției cadrelor didactice, studenților și angajatorilor față de politicile și calitatea învățământului superior românesc la nivel de sistem. Studiul va sta la baza realizării Barometrului Calității Învățământului Superior 2015. Chestionarele pot fi completate online direct de pe adresa www.aracis.ro, pentru trei categorii:

Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul și timpul acordat.

Planificarea activităților pentru evaluarea externă a programelor de studii de licență
Lista programelor de studii de masterat propuse pentru evaluare în vederea acreditării
Lista programelor de studii de masterat propuse pentru evaluare cu dosar de încadrare în domeniul de masterat
Lista programelor de licență propuse pentru acreditare
Lista programelor de licență propuse pentru autorizare provizorie și evaluare periodică în anul universitar 2014-2015